Friday, 26 September 2014

قسم اوغو

اوغونو قسم خورده بودن که رئیس جمهوری نباید از دست مو بور شونه اما تاجیکو هم از ای رئیس جمهور را ای قیس قیچی کدن که فقط یک نام منده!
شیر بی یال و دم، بی پای بی دست بی چنگ و بی دندو- مثل شیر کرزی خان-

No comments:

Post a Comment