Monday, 15 September 2014

بسته شدن یک مرکز اسلامی در سیدنی

مرکز اسلامی الرساله در سیدنی بسته شد
مسولانش ادعا دارند به دلیل هدف قرار گرفتن و جستجوی این مرکز از سوی پلیس و سازمان امنیت آنها این مرکز را بسته کرده اند
آنها می گویند بیش از نود درصد مراجعین مرکز به سازمان امنیت فراخوانده شده و مورد بازخواست و تحقیق قرار گرفته اند
از آنها پرسیده شده که چه کسی بودجه این مرکز را می دهد، با چه کسانی در خارج در ارتباط هستید؟ در این جا چه چیزی آموزش می دهید؟ و ...
 
منبع:

No comments:

Post a Comment