Thursday, 11 September 2014

در اهمیت نجات جان آدمی

بیش از دو صد نفر به شمول 77 پلیس و چهل نیروی داوطلب مردمی و نیروهای امدادی از دیروز صبح تا حالا درگیر پیدا کردن یک کودک سه ساله هستند که گفته می شود در نهر منطقه ای که ما سکونت داریم افتاده است؛
این خبر محلی حالا تبدیل...
به یک خبر ملی شده است که تمام رسانه های بزرگ استرالیا آنرا اکنون پوشش داده و پیگیری می کنند.
و متاسفانه این کودک از خانواده افغانی است که بتازگی به استرالیا مهاجرت کرده اند.
و این موضوع را مقایسه کنید با کشور ما و ...
 
منبع خبر ABC

No comments:

Post a Comment