Tuesday, 16 September 2014

برقع یا بیکینی!

یک گروه کوچک ضد اسلام در ایالت کوئیزلند بالاخره موفق شدند مانع ساخت یک مسجد در شهر گلد کوئیست شوند.
شعار آنها در مقابل شورای شهر این بود که این ها امروز مسجد می سازند، فردا قانون شریعت و داعش را پیاده می کنند و بعدن سر می برند.
یا برقع را انتخاب کنید یا بیکنی- شورت شنای زنانه-
و بالاخره شورای شهر درخواست ساخت مسجد را بدلیل ایجاد مزاحمت برای همسایه ها که هر روزه از ساعت 4 صبح تا 10 شب 5 نوبت هر روز و هفت روز هفته می باشد را رد کرد.
این هم یکی از دست آورد های داعش!


منبع

No comments:

Post a Comment