Friday, 12 September 2014

ارتقای سطح هشدار امنیتی

تونی ابوت امروز سطح هشدار امنیتی را از متوسط به زیاد ارتقا داد؛ بدان معناست که احتمال حمله تروریستی در استرالیا بالا است.
این تصمیم بنا به درخواست رئیس سازمان اطلاعات و امنیت ملی استرالیا بدنبال بازگشت دهها تن از اعضای استرالیایی داعش بعد ا...
ز شرکت در جنگ های بی رحمانه در سوریه و عراق اتخاذ شده است.
اتخاذ تدابیر امنیتی بیشتر در مراکز تجمع مردمی و مکان های دولتی از اقدامات آتی خواهد بود و این درجه تا وقتی که این تهدید و این گروهک نابود نشده باقی خواهد بود.
نخست وزیر خاطر نشان ساخت که این هشدار جامعه خاص مثلن مسلمانان را هدف قرار نداده است او از جامعه مسلمانان استرالیا می خواهد که به "استرالیا تیم" بپیوندند و آماده شوند برای اجرای تعهدات خویش به عنوان بخشی از جامعه و ملت استرالیایی.
"استرالیا تیم" اصطلاح مورد علاقه نخست وزیر برای نشان دادن وحدت جامعه استرالیا می باشد.
 
منبع: ABC

No comments:

Post a Comment