Friday, 26 September 2014

یک ریکاردی دیگر

یک ریکاردی دیگر؛ مرد جوانی که دیشب با پلیس درگیر شده بود و نهایت توسط فیر پلیس کشته شد بگراند افغان داشته است
او مشکوک به داشتن رابطه با یک گروپ افراطی بوده، پرچم داعش را در خانه اش و مرکز خرید به احتزاز درآورده بوده با چاقو قصد داشته سر پلیس را ببرد دو پلیس را به شدت با چاقو زخمی می کند که پلیس مجبور می شود فیر کند.
او در صفحه فیس بوک اش پلیس و امنیت استرالیا را "سگ" نامیده بوده که به جنگ مسلمانان می رود و نیز یک عکس از خودش با بگراند پرچم داعش که با افتخار ایستاده پست کرده بود.
از او بنام نومان حیدر یاد شده است.
 
منبع:  , ABC, THE AGE, Herald Sun

No comments:

Post a Comment