Wednesday, 17 September 2014

کشف و خنثی سازی عملیات گردن زنی

تروریستان با تجربه عضو داعش که از جنگ سوریه و عراق برگشته بودند با همکاری دیگر همکاران شان قصد داشتند این عملیات را در استرالیا اجرا کنند.
آنان قصد داشتند شماری از شهروندان استرالیا را به طور اتفاقی از اماکن ع
مومی بربایند سپس آنان را در مقابل بیرق داعش گردن زنند و فیلم آن را در اینترنت منتشر کنند تا جو وحشت و ترس را در جامعه استرالیا بیافرینند.
بیش از هشت صد پلیس ایالتی، فدرال، ویژه و امنیت در این عملیات که صبح گاه امروز در سیدنی و بریزبن شروع شد شرکت داشتند این عملیات بزرگترین عملیات ضد تروریستی در استرالیا تاکنون به شمار می رود.
حدود پانزده تن از مظنونان این حادثه به شمول رهبر آنان بنام عمرجان ازاری دستگیر شد.
مطبوعات و رسانه های استرالیا امروز پر بود از این قصه؛ خدا لعنت کنه این جرثومه فساد را با ریشه هایش!


منبع: ABC

No comments:

Post a Comment