Thursday, 11 September 2014

طوفان بهاری

شب گذشته طوفان شدیدی حکمفرما بود، هواشناسی سرعت باد را حداکثر 50 کیلومتر بر ساعت نشان می داد و فکر می کردم که عادی است؛ اما امروز که خبرهای محلی را مرور کردم دیدم که سرعت باد بیش از 140 کیلومتر در ساعت بوده و باران در برخی جاها 30-50 میلیمتر در یک ساعت باریده که سبب سیل و بعضی نقاط تگرگ شده و شهروندان زیادی با مرکز فوریت های امدادی در تماس شده و تقاضای کمک کرده اند اما امشب به حمدلله آرام، آرامی هست.

No comments:

Post a Comment