Sunday, 5 October 2014

یکی از ارزش های استرالیا

یکی از ارزش های جامعه استرالیا را می توانید در ویدیوی زیر ببینید
در این روز ها بحث داعش و هشدارهای امنیتی و بحث تروریزم در تمام مطبوعات استرالیا در جریان است قاعدتن استنباط باید این باشد که اکثر مردم بر علیه مسلمانان باشند و فکر کنند که آنها تروریست هستند اما این ویدیو که با یک دوربین مخفی گرفته شده است عکس العمل مردم را به سخنان نژاد پرستانه یک نفر -هنرپیشه-به یک کودکی که در نقش مسلم ظاهر شده و در ملا عام وی را می گوید مسلم است و شبیه تروریست ها نشان می دهد.
اکثریت مطلق َ...آن مردم از آن کودک حمایت می کنند می گویند این جا متعلق به همه هست از جمله آن کودک و وی حق دارد هر طور که دوست دارد لباس بپوشد همان طور که تو دوست داری با چه جراتی به خود حق می دهی به وی توهین کنی اگر از اینجا یعنی استرالیا و این کودک خوشت نمی آید برو هر جایی که دوست داری!
و پیام این فیلم آن است که اسلام هراسی در استرالیا جایی ندارد!
این یک ارزش بلند انسانی است جا دارد که دست و پای چنین انسان هایی را بوسید با چنین افکار انسانی شان این در حالی است که اگر در جوامع اسلامی خود یا یکی از کشورهای همسایه مسلمان مان اگر در بازار یک هو بندازیم که این آدم یک مسیحی است، یهودی است یا افغانی هست و تروریست است و میلغ مسیحیت است و ... آنگاه ببینید که جامعه غیرت مند ما چه ها که نمی کند!
این یکی از ارزش های این جامعه است که ما هنوز آن را درک نکرده ایم این جامعه و مردم آن به حدی از رشد انسانی، مدنی و تمدنی رسیده اند که زندگی در این جا آرزوی هر انسانی با هر نوع دین و مذهبی هست و چه زیباست که این مردم به این تنوع و رنگارنگی دینی، مذهبی و فرهنگی می بالد، افتخار می کند
جای دارد که چنین ارزش های انسانی این جامعه را به دیده قدر بنگریم و از آنها یاد بگیریم و بر رفتار های خود نیز بنگریم و قضاوت کنیم این مردم خیلی ها از ما پیش اند، عینک خود برتر بینی را را باید کناری نهیم!
 
منبع:Talk Islam

No comments:

Post a Comment